09 October 2010

PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM SKSK

07 - 09 Oktober 2010 ( Khamis - Sabtu ) : Seperti pada tahun-tahun yang lalu, perkhemahan unit beruniform diadakan. Akan tetapi pada tahun ini ianya diadakan pada penghujung tahun.

Read More ..