20 July 2013

Frog VLE

frog-smkdbd
Sebelum ini admin ada memberi pengenalan kepada sistem FROG VLE, untuk mereka yang perlukan info dan rujukan tentang apakan FROG VLE, boleh rujuk di SINI. Semua staf dan para pelajar SKSK mempunyai ID dan password yang telah dibekalkan oleh KPM.
Edaran ID dan password FROG seperti di bawah telah diberi kepada semua staf SKSK. LDP Frog untuk guru SKSK akan diadakan pada 27 Julai 2013. Walaubagaimanapun, para guru perlu masuk ke laman FROG terlebih dahulu untuk mendapat sedikit gambaran keseluruhan FROG.


Tutorial untuk pengguna: Admin
  • 1.4 Bagaimana menghasilkan kalendar sekolah
  • 1.5 Bagaimana menghasilkan kalendar tempahan
  • 2.8 Bagaimana menambah pengguna baru
  • 2.9 Bagaimana menambah kumpulan baru
  • 2.10 Bagaimana mengedit dashboard sekolah
  • 2.11 Bagaimana mengakses saluran bantuan
  • 3.0 Bagaimana pengguna Pentadbir frog berkongsi laman bidang pengguna pentadbir
login
Langkah-langkah masuk ke laman FROG, boleh juga klik pada gambar di atas.


Tutorial untuk pengguna: Guru
Tutorial untuk pengguna: Pelajar

0 comments: